Kompensimi për fluturimet e humbura

Nëse pasagjerët mbërrijnë në destinacionin e tyre më shumë se tre orë me vonesë për shkak të një fluturimi lidhës të humbur, ju keni të drejtën e kompensimit .

Çfarë ndodh nëse humbas një fluturim lidhës për shkak të një vonese?

  • Keni të drejtën e kompensimit nëse arrini në destinacionin tuaj përfundimtar me një vonesë prej 3 orësh ose më shumë
  • Shuma e kompensimit varion midis 250 € dhe 600 € për pasagjer
  •  Fluturimet duhet të jenë në një kod rezervimi të linjës ajrore (PNR)
Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question