Po sikur fluturimi im të vonohet deri në ditën/ditët e ardhshme? A kam të drejtë për më shumë kompensim?

Jo, nëse nisja shtyhet për të nesërmen, nuk ka më kompensim paushall. Do të jetë €250, €400 ose €600 euro për pasagjer, por ju mund të përfitoni nga akomodimi i një nate dhe transporti i kthimit nga aeroporti. Zakonisht, linjat ajrore organizojnë vetë qëndrimin dhe transfertat e natës dhe ju informojnë për vazhdimin.

Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question